close

Prijavni formular Natečaj “Boste izolirali streho v letu 2015?”

Ime in priimek prijavitelja – lastnika/solastnika objekta:

E-mail:

Telefonska številka:

Naslov prijavitelja - objekta:

Pošta in poštna številka:

Uporabna stanovanjska površina objekta:

Število stanovalcev v objektu:

Trenutna situacija ostrešja – opis:

 
Soglašam s pogoji razpisa.

Priloži fotografijo (jpg ali png format, največja velikost 2MB):

Prijavni formular Natečaj “Boste izolirali fasado v letu 2014?”

Ime in priimek prijavitelja – lastnika/solastnika objekta:

E-mail:

Telefonska številka:

Naslov prijavitelja - objekta:

Pošta in poštna številka

Uporabna stanovanjska površina objekta:

Število stanovalcev v objektu:

Trenutna situacija zunanje stene - fasade – opis:

 
Soglašam s pogoji razpisa.

Priloži fotografijo (jpg ali png format, največja velikost 2MB):

Želim prejeti kupone ugodnosti za:

 fasadne izolacije
 zunanjo izolacijo ostrešja
 izolacijo zadnje plošče
 izolacijo podstrešja

Ime priimek:

E-naslov:

Telefonska številka:

Naslov:

Pošta in poštna številka:

Številka kupona:

 Soglašam, da me konzorcij Danes za jutri lahko seznanja z novostmi in drugimi strokovnimi gradivi.

Trenutno kuponov ni možno naročiti.
Predstavitveni video
Izračunaj prihranek

Pravila natečaja na Danes za jutri - fasada

Natečaj Danes za jutri – za fizične osebe – Boste izolirali fasado v letu 2014?

 

1. Objavitelj natečaja:

Knauf Insulation d.o.o. v okviru konzorcija Danes za jutri 2014.

 

2. Datum objave natečaja:

27.1.2014

 

3. Predmet natečaja:

Namen natečaja je dvig zavesti o pomenu energetske učinkovitosti in s tem povezanimi ukrepi, med njimi tudi izolacija fasade.

Namen  natečaja je spodbujanje  energetske sanacije zunanjih sten (fasade) individualnega stanovanjskega objekta stoječega na območju Slovenije v lasti prijavitelja – fizične osebe.

Na natečaj se ne morejo prijaviti zaposleni pri organizatorjih ali njihovi družinski člani.

 

4. Nagrada:

Zmagovalec natečaja bo brezplačno prejel:

– največ do 200 m2 izolacijskega materiala iz kamene volne za kontaktne fasade – Knauf Insulation FKD-S ali FKL

Predmet nagrade so na objekt dostavljene zgoraj omenjene materialne nagrade in ne organizacija in izvedba del.

 

5. Pogoji za prijavitelja:

– Prijavitelj mora v celoti izpolniti prijavni obrazec, dostopen na spletni strani www.daneszajutri.si; Podatki morajo biti resnični.   

– Prijavitelj mora obvezno posredovati tudi fotografijo obstoječega objekta z vidnim stanjem fasade.    

– Prijavitelj se zaveže, da bo energetska sanacija fasade zaključena do 30.9.2014.   

– Prijavitelj soglaša, da bodo objavitelji natečaja izvedbo del lahko fotografirali, snemali in uporabili fotografije in materiale v marketinške namene brez omejitev, ne glede na medij.    

– Prijavitelj soglaša, da se osebni podatki (ime, priimek) lastnika lahko uporabijo v promocijske namene objaviteljev natečaja.        

– Prijavitelj soglaša, da bo objaviteljem natečaja posredoval podatke o  porabi energije za ogrevanje pred in po energetski sanaciji objekta v primerljivih zimskih klimatskih razmerah in hkrati soglaša, da lahko prijavitelj podatke uporabi za informacijske in promocijske aktivnosti.

– Prijave bomo preko spletnega obrazca sprejemali od 27.1.2014 do vključno 17. 3. 2014.

 

6. Kriteriji izbora:

Objavitelji natečaja bodo izbrali objekt, ki bo prejel omenjeno  nagrado glede na:

– Trenutno stanje objekta po kriteriju nujnosti sanacije

– Število stanovalcev v objektu in socialne indikatorje

– ocena realna možnosti izvedbe investicije do 30.9.2014

– Arhitekturne značilnosti objekta

 

7. Komisija:

Komisijo sestavljajo po en predstavnik vsakega od objaviteljev natečaja.

 

8. Izbor nagrajenca:

Strokovna komisija bo izbrala 3 finaliste, ki jih bo pred končnim izborom po potrebi osebno obiskala in pridobila dodatne podatke in zahtevala dokazila potrebna za  izbor. Izbor bo opravljen do 31. marca 2014, ko bo izbrani investitor obveščen o rezultatu.

Komisija o izboru nagrajenca- investitorja odloča samostojno in neodvisno in je njena odločitev dokončana.

Informacija o prejemniku nagrade bo objavljena na spletni strani www.daneszajutri.si

 

9. Dostava nagrad:

Material se na objekt dostavi v trenutku, ko se bodo dela že začela in je last prijavitelja natečaja do pravočasne vgradnje.

 

10. Nepodelitev nagrad:

Strokovna komisija oz. objavitelji natečaja si pridržujejo pravico, da nagrade ne podelijo. Prav tako se nagrada ne podeli, če dela na objektu ne izkazujejo realne možnosti, da bo material vgrajen do 30.9.2014.

 

11. Odgovornosti objaviteljev:

– Objavitelj bo od nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme  izbranega investitorja;

– Objavitelji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za korektno izvedbo energetske sanacije;

– Objavitelji ne prevzemajo nikakršnih stroškov v zvezi z drugimi materiali, vključenimi v energetsko sanacijo stavbe, z izjemo zgoraj napisanih materialov, količin in transportnih stroškov do objekta.

– Objavitelj ne prevzema nikakršnih drugih stroškov povezanih z natečajem.

 

12. Varovanje osebnih podatkov:

Sodelujoči na natečaju dovoljujejo objavitelju, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Upravljalec zbirke osebnih podatkov lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnih igrah, ponudbi objavitelja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.  Prejemnik dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzemu nagrade ter aktivnosti objavitelja predvidenih v tem natečaju.

 

13. Pravica vsakega prijavitelja:

Vsak prijavitelj ne glede na končni izbor prejem kupon ugodnosti za popuste izdelkov članov konzorcija Danes za jutri.

 

14. Končna določba:

Objavitelj si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo objavitelj sodelujoče obveščal preko spletne strani www.daneszajutri.si.